1. مهلت ثبت نام در کنفرانس به پایان رسید
مهلت ثبت نام در کنفرانس به پایان رسید
2. سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش برگزار شد.
سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش برگزار شد. مهلت ارسال مقالات تمدید گردید.
3. دومین جلسه کمیته علمی برگزار شد. 210 چکیده تا کنون دریافت شده است. زمان اعلام نتایج چکیده ها مشخص گردید.
روز شنبه 19/8/97، دومین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی "آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی" با حضور رئیس همایش، دبیر کمیته علمی و اساتید برجسته از دانشگاه ها و مراکز مختف علمی کشور در سالن جلسات موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار گردید. در این جلسه در مورد داوری و تاریخ اعلام نتایج چکیده ها، زمانبندی دریافت مقالات کامل وشیوه داوری مقالات تصمیم گیری شد.
4. مشارکت مرکز IRAM ترکیه در همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414
در راستای تعاملات علمی و جلب مشارکت مراکز علمی بین المللی در همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی، مرکز مطالعات ایرانی ترکیه (IRAM) نیز به جمع حامیان علمی همایش پیوست.
5. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آبان
مهلت ارسال چکیده مقالات به مدت دو هفته تا 15 آبان ماه تمدید شد.
6. فراخوان ارسال چکیده مقاله برای همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ١٤١٤ اعلام شد
علاقمندان تا 30 مهر 97 فرصت دارند چکیده مقالات خودشان را از طریق پایگاه اینترنتی Fiw.ut.ac.ir ارسال نمایند.
7. دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش برگزار شد.
روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه، دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ شمسی برگزار شد.
در این جلسه ضمن تصویب روز و محل برگزاری همایش، برگزاری رویداد «یک مسئله- یک راه حل» نیز به عنوان یکی از بخشهای جانبی همایش تصویب گردید.
8. مشارکت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در برگزاری همایش آینده جهان اسلام در افق 1414
با امضای تفاهم نامه همکاری میان موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مقرر شد پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز در برگزاری همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 ش. مشارکت نماید.
9. مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در برگزاری همایش
در دیداری روسای موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقرر شد:

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در برگزاری همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی مشارکت میکند.
10. جلسه شورای سیاستگذاری همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی برگزار شد.
جلسه شورای سیاستگذاری همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی در دانشگاه تهران با حضور دکتر سید یحیی صفوی، ذکتر علی رحیمیان، و جمعی از مسئولین همایش و دانشگاه تهران برگزار شد.
11. جلسه کمیته علمی همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 ش برگزار شد.
اولین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی با حضور رئیس همایش، دبیر کمیته علمی و اعضای کمیته علمی همایش در محل موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار گردید.