تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آبان
1397-07-29
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آبان

بسمه تعالی

با توجه به درخواستهای مکرر دانشجویان و پژوهشگران عزیز مهلت ارسال چکیده مقاله برای همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی به مدت دو هفته  تمدید شد.

علاقه مندان تا 15 آبان فرصت دارند چکیده مقالات خود را در سامانه همایش بارگذاری نمایند.

دبیرخانه همایش