- شناخت دقیق و عالمانه تحولات حال و آینده  جهان اسلام و نسبت جمهوری اسلامی ایران با این تحولات

- زمینه‌سازی برای  تدوین استراتژی‌ جهت مواجهه فعال با تحولات آینده و ریل‌گذاری برای آینده مطلوب  کشور

- فراهم سازی زمینه ارتباط اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دغدغه مند در حوزه جهان اسلام با یکدیگر و ایجاد شبکه نخبگانی

- ایجاد فضا و فرصت لازم برای مطرح شدن ایده های نو و عملی برای حل مشکلات  و حمایت از آنها

- تولید ادبیات علمی در زمینه آینده پژوهی با محوریت مسائل جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران