حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه امام صادق(ع)
مرکز بین المللی مطالعات صلح
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
انجمن ژئوپلیتیک ایران
بانک انصار
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای
موسسه ابن سینا بوسنی
مرکز مطالعات ایرانی آنکارا
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده طلایی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران_|_The Islamic Republic of Iranian Broadcasting
کنفرانس آلرت_|_Conference Alert
پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور_|_All Confrences
حمایت کننده نقره ای
World Conference Alerts_|_World Conference Alerts