بسمه تعالی

دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که تمایل به مشارکت در برگزاری همایش یا حمایت از همایش را دارند می بایست نامه درخواست مشارکت یا حمایت را مطابق نمونه ذیل تهیه و به ایمیل info@iiwfs.com  و یا به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان کتاب، انتهای خیابان کوهستان، خیابان گل آذین، بن بست یکم، پلاک یک، طبقه سوم، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، دبیرخانه همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی ارسال نمایند.


از: ...................................

به: موسسه آینده پژوهی جهان اسلام (دبیرخانه همایش آینده جهان اسلام در افق 1414ش)

موضوع: مشارکت در همایش آینده جهان اسلام در افق 1414ش

سلام علیکم

   با احترام، بدین وسیله دانشگاه/موسسه/سازمان ................... آمادگی خود جهت مشارکت در برگزاری همایش بین‌المللی آینده جهان اسلام در افق 1414ش را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

-         اعلام حمایت با درج لوگو در پوستر و سایر امور تبلیغی

-         مشارکت در  برگزاری مشترک پیش نشست‌های تخصصی حول محورهای همایش

-         عهده دار شدن برگزاری یکی از  پنل های تخصصی در روز برگزاری همایش

-         مشارکت در تامین هدایای عمومی همایش

-         مشارکت در تامین جوایز همایش

-         مشارکت در تامین بخشی از منابع مالی همایش

-         مشارکت در امور چاپ و نشر همایش (چاپ پوستر و سایر موارد تبلیغی، چاپ مجموعه مقالات و ...)

-         سایر موارد پیشنهادی :........................................

                                      نام و امضای رئیس دانشگاه/موسسه/سازمان