سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش برگزار شد.
1397-10-12
سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش برگزار شد.

بسمه تعالی

روز چهارشنبه 5 دی ماه، سومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ شمسی با حضوردکتر سید یحیی صفوی (رئیس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و رئیس همایش)، دکتر محمد رحیمیان (معاون پژوهشی دانشگاه تهران و رئیس شورای سیاستگذاری همایش)، دکتر رحمت ستوده قره باغ (قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران)، ، دکتر محمدرضا تخشید (رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دکتر الهه کولایی (مدیر گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دکتر سید حمزه صفوی (مدیر عامل موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و دبیر اجرایی همایش)، دکتر طهمورث حسنقلی پور (عضو هیات علمی  دانشگاه تهران)، دکتر ابراهیم مقیمی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر محمدعلی آذرشب (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر علی اکبر موسوی موحدی (رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک)، دکتر مسعود صدری نسب(عضو هیات علمی دانشگاه تهران) برگزار شد.

در این جلسه سالنهای برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه همایش  و نیز پنلهای تخصصی معین گردید. همچنین مقرر شد کارگروه نقش علوم انسانی در آینده جهان اسلام تشکیل شود. در این جلسه با توجه به درخواستهای مکرر نویسندگان از دبیرخانه همایش، مقرر شد مهلت ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.