مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در برگزاری همایش
1397-03-05
مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در برگزاری همایش

شنبه  5  خردادماه 1397، دکتر سید یحیی صفوی رئیس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام  با دکتر ابراهیم ترکمان  رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار که دکتر ربانی معاون پژوهش و آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دکتر سید حمزه صفوی مدیرعامل موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام نیز در آن حضور داشتند دو طرف در مورد  فعالیتهای مشترک علمی از جمله برگزاری نشستهای تخصصی پیرامون آسیب شناسی فعالیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام، انجام پروژه های مشترک در حوزه آینده پژوهی فرهنگی و نیز استفاده از ظرفیتهای علمی طرفین به توافق رسیدند. همچنین در این دیدار مقرر شد، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مشارکت در برگزاری همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی، عهده دار برگزاری پنل تخصصی آینده تمدن، فرهنگ و ارزشها در این کنفرانس بین‌المللی باشد.