مشارکت مرکز IRAM ترکیه در همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414
1397-08-01
مشارکت مرکز IRAM  ترکیه در همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414

یکی از مهمترین اهداف برگزاری همایش، ایجاد فضایی برای تضارب آرا و گفتگوی علمی و زمینه سازی برای تفاهم بین الاذهانی میان نخبگان، اندیشمندان و پژوهشگران مراکز علمی از کشورهای مختلف اسلامی است.در همین راستا، برای گسترش تعاملات علمی و جلب مشارکت مراکز علمی بین المللی در همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی، طی تفاهم اولیه با  مرکز مطالعات ایرانی آنکارا(IRAM)، این مرکز نیز به جمع حامیان علمی همایش پیوست. مرکز مطالعات ایرانی آنکارا   با هدف پژوهش دربارۀ ایران و مسایل مربوط به آن در سال 2016 پایه گذاری شده ­است. و جزء مراکز مهم تحقیقاتی در منطقه غرب آسیا است.