دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش برگزار شد.
1397-06-11
دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش برگزار شد.

روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه، دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ شمسی برگزار شد.

در این جلسه ضمن تصویب روز و محل برگزاری همایش، برگزاری رویداد «یک مسئله- یک راه حل» نیز به عنوان یکی از بخشهای جانبی همایش تصویب گردید. (اطلاعات کامل در مورد این رویداد بزودی در وب سایت همایش منتشر خواهد شد). همچنین مقرر شد  دانشکده حقوق و علوم سیاسی عهده دار یک پنل در محور آینده سیاست و امنیت در جهان اسلام، دانشکده جغرافیا با همکاری دانشکده محیط زیست عهده دار یک پنل در محور آینده محیط زیست در جهان اسلام،  و دانشکده های مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی با محوریت و هناهنگی دانشکده مدیریت، عهده دار دو پنل در محورهای آینده اقتصاد و آینده مسایل اجتماعی در جهان اسلام شوند.

اعضای شورای سیاستگذاری همایش عبارتند از: دکتر سید یحیی صفوی (رئیس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و رئیس همایش)، دکتر محمد رحیمیان (معاون پژوهشی دانشگاه تهران و رئیس شورای سیاستگذاری همایش)، دکتر رحمت ستوده قره باغ (قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران)، دکتر محمدباقر قهرمانی (معاون روابط بین الملل دانشگاه تهران)، دکتر محمدرضا تخشید (رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دکتر الهه کولایی (مدیر گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دکتر سید حمزه صفوی (مدیر عامل موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و دبیر اجرایی همایش)، دکتر طهمورث حسنقلی پور (رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، دکتر سعید حبیبا (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دکتر ابراهیم مقیمی (رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران)، دکتر سعیدرضا عاملی (رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران) دکتر محمدعلی آذرشب (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر علی اکبر موسوی موحدی (رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک)، دکتر مسعود صدری نسب(عضو هیات علمی دانشگاه تهران) دکتر عطاءالله کوهیان (عضو هیات علمی دانشگاه تهران).