مهلت ثبت نام در کنفرانس به پایان رسید
1398-02-06

بسمه تعالی

ضمن تشکر از تمام عزیزانی که به هر نحوی در برگزاری کنفرانس بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی مشارکت علمی داشته اند، به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام در کنفرانس به پایان رسیده است. پیشاپیش از همه ی اساتید، پژوهشگران، و دانشجویان عزیز تشکر کرده و مقدم گرامی شما را ارج می نهیم.

دبیرخانه همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی