جلسه شورای سیاستگذاری همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی برگزار شد.
1396-12-21
جلسه شورای سیاستگذاری همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی برگزار شد.

21 اسفند ماه 1396، جلسه شورای سیاستگذاری همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی  در دانشگاه تهران با حضور  دکتر سید یحیی صفوی رئیس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، دکتر علی رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران، دکتر قهرمانی معاون بین الملل دانشگاه تهران، دکتر سید حمزه صفوی مدیر عامل موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، ، و جمعی از مسئولین و اساتید  دانشگاه تهران از جمله دکتر ستوده، دکتر تخشید، دکتر حبیبا، دکتر صدری نصب، دکتر حسنقلی پور، دکتر مقیمی، دکتر کولایی و دکتر آذرشب برگزار شد. در این جلسه اساتید نظرات خودشان را روی محورهای همایش، زمان برگزاری و سایر مسائل کلان ارائه دادند و پیشنهاداتی برای عضویت برخی اساتید برجسته دیگر در موضوعات تخصصی مربوطه در کمیته علمی ارائه شد.