جلسه کمیته علمی همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 ش برگزار شد.
1396-11-08
جلسه کمیته علمی همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 ش برگزار شد.

هفتم بهمن ماه 1396 اولین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی با حضور رئیس همایش، دبیر کمیته علمی و اعضای کمیته علمی همایش در محل موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار گردید. در این جلسه، آقای دکتر سید یحیی صفوی، رئیس همایش، مشکلات موجود در زمینه همگرایی جهان اسلام، اهمیت تعامل با جهان اسلام برای ایران، اهمیت شناخت روندها و نگاه به آینده در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها، و ضرورت برگزاری همایش را تشریح نمودند. دکتر محمدباقر خرمشاد، دبیر علمی همایش نیز توضیحاتی را در خصوص ساختار علمی همایش ارائه نموده و سپس محورهای پیشنهادی همایش مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.