مهلت ارسال مقالات کامل تمدید شد.
1398-01-01
مهلت ارسال مقالات کامل تمدید شد.

با توجه به درخواستهای  مکرر نویسندگان از دبیرخانه همایش، با طرح موضوع در شورای سیاستگذاری مقرر شد مهلت ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید گردد. آن دسته از نویسندگانی که تا کنون موفق به ارسال مقاله کامل خود نشده اند تا روز 30 دی ماه فرصت دارند اصل مقاله خود را بارگزاری نمایند.