نتایج داوری چکیده های همایش اعلام شد
777-01-0-195
نتایج داوری چکیده های همایش اعلام شد

بسمه تعالی

با تشکر از تمام اساتید و پژوهشگران ارجمندی که با مشارکت علمی و ارسال چکیده مقاله به همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی، ما را در برگزاری این رویداد علمی یاری نمودند، به اطلاع می رساند  نتایج داوری چکیده مقالات اعلام شده و از طریق صفحه شخصی نویسندگان محترم قابل دسترسی و ملاحظه است. ضمنا به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که چکیده مقالات آنها پذیرفته شده است می رساند، حداکثر تا 15 دی ماه فرصت ارسال اصل مقاله خود را دارند.